ธพว. ส่งลูกหนี้ NPL ที่มีหลักประกัน 8 พัน ลบ. ให้ บสส. ช่วยฟื้นกิจการเข้าถึงแหล่งทุนได้

Categories : Finance

Public : 08/23/2022

ธพว. จับมือ บสส. ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการหนี้มืออาชีพ MOU รูปแบบ “G To G” แก้ปัญหาให้ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ที่มีหลักประกันที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 เงินต้นราว 8,000 ล้านบาท พร้อมจัดเตรียมบริการ “เติมทุนคู่พัฒนา” สร้างโอกาสใหม่พลิกฟื้นธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งทุนได้อีกครั้ง

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ในรูปแบบหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานรัฐ (G To G) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบปัญหาจากความสามารถในการชำระหนี้ จนกลายเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) ให้กลับมาเดินหน้าธุรกิจได้ดีอีกครั้ง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ บสส. เข้ามาบริหารจัดการ NPLs ด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรน

ทั้งนี้ SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ของประเทศ จะช่วยเหลือฟื้นฟูลูกค้า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของ ธพว. ที่เป็นหนี้อย่างยาวนาน ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ผ่อนปรน โดยนำร่องช่วยกลุ่มหนี้ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันที่เกิดขึ้นก่อนปี 2558 เงินต้นประมาณ 8,000 ล้านบาท