“PRINC”แจงดร.สาธิต”ขายบิ๊กล็อต เพื่อหวังแก้ Free float

Categories : Uncategorized, Stock Market

Public : 08/24/2022

PRINC แจงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่ม ดร.สาธิต วิทยากร) บิ๊กล็อตหุ้น 200 ล้านหุ้น ราคา 6.98 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาปิด ณ เมื่อวาน (23 ส.ค. 65) ที่ปิดราคาสูงสุดของวัน 9.50 บาทต่อหุ้น เพื่อเพิ่มฟรีโฟลท

 

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวถึง ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขายบิีกล็อต ว่า สอดคล้องตามแผนการของบริษัทที่ต้องการแก้ปัญหา ฟรีโฟลท์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดจะต้องมีรายย่อยไม่ต่ำกว่า 15% และมุ่งหน้าเข้าสู่การคำนวณในดัชนีหุ้นยังยืน (THSI)  

 โดยก่อนหน้านี้ มีกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนหลายรายเข้ามารับฟังและติดตามข้อมูลผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ยังคงมุ่งเป้าขยายโรงพยาบาลจำนวนรวม 20 แห่ง ภายในระยะ 2 ปีข้างหน้า หรือไม่เกินปี 2567 จากปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 13 แห่งเปิดดำเนินการแล้ว 12 แห่งใน 10 จังหวัด ซึ่งตามแผนของบริษัทมีการจัดสรรงบลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโรงพยาบาลจังหวัดเมืองรอง มุ่งเน้นการขยายในพื้นที่ภาคอีสาน และภาคกลาง เป็นยุทธศาสตร์หลัก และด้วยทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (บางนา กม.7) ซึ่งไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้มีแนวโน้มการเติบโตของจำนวนผู้ป่วยต่างชาติตามการเปิดประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลในแถบภาคอีสาน ทั้งโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีและโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ที่รับผู้ป่วยประเทศเพื่อนบ้าน หลังผ่อนปรนการข้ามแดนจากทั้งสปป.ลาว และกัมพูชา
 

สำหรับ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ นอกจากโรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่งใน 10 จังหวัดแล้ว ยังดำเนินธุรกิจคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ 17 แห่งและคลินิกเสริมความงาม ผิวดีคลินิกอีก 11 แห่ง ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable hospital) ในปี 2566 นับเป็น 1 ในเครือโรงพยาบาลที่มีการขยายการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไท