ธพว. ควงแขน ชมรมซีเนียร์คลับ กทม. จัดโครงการ “Senior’s Club Day”

Categories : ESG News

Public : 08/27/2022
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางยุพิน ธนะติวะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับชมรมซีเนียร์คลับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "Senior's Club Day" เพื่อเติมความสุขและส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น เสวนา "การดูแลสุขภาพ และการต่อยอดกิจกรรมผู้สูงวัย" การบรรเลงดนตรีในสวน ฝึกทักษะสอนอาชีพ เป็นต้น โดย ธพว. ได้แนะนำความรู้การต่อยอดนำสินค้าเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ช่วยให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง [caption id="attachment_263" align="aligncenter" width="774"]ธพว.จับมือ กทม. จัดโครงการ "Senior's Club Day" ธพว.จับมือ กทม. จัดโครงการ "Senior's Club Day"[/caption] สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR in Process ของ ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน จัดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี  
ธพว.จับมือ กทม. จัดโครงการ "Senior's Club Day"
ธพว.จับมือ กทม. จัดโครงการ “Senior’s Club Day”