ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมต่อยอดความสำเร็จ บจก.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป ขยายต่อเนื่อง รองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

Categories : Update News, Finance

Public : 08/29/2022
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร และเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เช่น SmartHeart, Me-O, A-Pro, Optimum โดยบริษัทมีแผนต่อยอดและขยายธุรกิจเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยง จากทั้งในและต่างประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น   โดยในครั้งนี้ นางกนกนารถ นำพาเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับ นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ จำนวน 1,650 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมให้ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด รักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจการส่งออกอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เคียงข้างสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จในทุกสถานการณ์และเติบโตอย่างยั่งยืน บรรยายภาพ (จากซ้าย) • สุรางค์ วงศ์รุ่งโรจน์กิจ รองประธานสำนักการเงิน เครือเจริญโภคภัณฑ์ • กนกนารถ นำพาเจริญ ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจสัตว์เลี้ยง บจก. เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป • อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต • พรศักดิ์ เคียงนภาเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ