CH โรดโชว์ห้องค้า บล.ฟินันเซีย ไซรัส                                                           

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/29/2022

                      

          นายศักดา ศรีแสงนาม (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (คนที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ นายสรกฤช รอดทิม (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH  พร้อมด้วยนายมุฒิชัย อรุณเรืองอร่าม (คนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และนายณัฐคม หล่อวัฒนพงษา (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น และแผนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CH ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้