CHเคาะขายไอพีโอหุ้นละ2.34บาท ระดมเงิน374ล้านขยายธุรกิจ

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/30/2022

   “เจริญอุตสาหกรรม (CH) “ เคาะราคาขายไอพีโอที่หุ้นละ 2.34 บาท/หุ้น ชี้เป็นราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน เปิดจองซื้อ 1-5 ก.ย. 65 คาดเข้าเทรด SET 12 ก.ย.นี้

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH เปิดเผยว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 2.34 บาท เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะของตลาดในปัจจุบัน

พร้อมมกำหนดวันจองซื้อหุ้นวันที่ 1-2 และ 5 กันยายน 2565 และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และใช้ชื่อย่อ “ CH ” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 กันยายนนี้

สำหรับราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.34 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 17.63 เท่าคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ส่วน P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และพีอีกลุ่มอาหารที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 37 เท่า

"  หุ้นCHจะเข้าซื้อขายหมวดอาหารซึ่งถือ ว่าเป็นหมวดที่นักลงทุนให้ความสนใจและตลอดเวลา10ปีนี้หุ้นกลุ่มนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างเป็นอยากมาก"

ด้าน นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า CH ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 6 แห่ง ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

CH ผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋องและขนมเพื่อสุขภาพ ที่เน้นส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศเป็นหลักรวมกว่า 50 ประเทศ ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 97 ปี การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของ CH จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและความแข็งแกร่งของฐานะการเงินแก่บริษัท

“ CH นับเป็นบริษัทที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงมั่นใจ CH จะเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CH เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีศักยภาพการเติบโตในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูปอย่างมั่นคง รวมถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่ม Healthy Food เพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักสุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นผู้นำด้าน INNOVATIVE HEALTHY FOOD ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ 374 ล้านบาท บริษัทจะนำเงินไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าที่โรงงานท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และปรับปรุงคลังสินค้าท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป (Semi-Product) และสินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการเติบโตของกิจการในอนาคต

ทั้งนี้หลังจากได้เงินระดมทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จะทำให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2-3% ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ มาจากสหรัฐฯ 30% ในประเทศ 20% เอเชีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง 10% กลุ่มยุโรป5-6%

  สำหรับผลประกอบการปี 62- 64 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,656.76 ล้านบาท 1,634.47 ล้านบาท และ 1,442.28 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 7.90 ล้านบาท 67.29 ล้านบาท และ 67.07 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนผลประกอบการงวด 6 เดือนปี 65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 910.04 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 67.34 ล้านบาท เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการขาย 726.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 28.26 ล้านบาท

" การเดินสายโรดโชว์นำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนใน 14 จังหวัดที่ผ่านมา บริษัทได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ที่ต่างเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของบริษัท และการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทมีความยินดีและหวังว่านักลงทุนทุกท่านจะให้การตอบรับและมาร่วมเป็นผู้ถือหุ้น CH ด้วยกัน เพื่อสืบทอดและแผ่ขยายร่มเงาของต้นไม้ธุรกิจ CH ต่อไปอย่างยั่งยืน สมดั่งปณิธานมรดกอันล้ำค่าที่สืบต่อกันมา” นายศักดา กล่าว