Eastspringเปิดกลยุทธ์ลงทุนสู้วิกฤต 

Categories : Update News, Wealth

Public : 08/30/2022

  บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Investment Outlook: Different World, Different Playbook” เพื่ออัปเดตมุมมองการลงทุนจากกลุ่ม Eastspring Investment  และเจาะลึกภาพเศรษฐกิจของมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

 นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)  เปิดเผยว่า ปี 2565 เป็นปีที่นับว่าท้าทายอย่างมาก เพราะต้องเผชิญปัญหาทั้งจากเศรษฐกิจโดยตรงและจากปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่คาดคิด ทั้งจากมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจ ครอบคลุมทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และเอเซีย ดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้ จึงควรจัดพอร์ตลงทุนให้สมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาสทำกำไร เพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่าการลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป อาจทำให้พอร์ตของผู้ลงทุนต้องเผชิญกับความผันผวนโดยไม่จำเป็น

  Mr. Bill Maldonado, Chief Investment Officer, Eastspring Investments ได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจไว้ดังนี้

  1. เศรษฐกิจเอเชียยังคงได้รับผลบวกจากการผ่อนคลายมาตรการ COVID ไม่ว่าจะเป็น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่สำหรับจีน แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะลดต่ำลง แต่เชื่อว่าการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งมาตรการลดภาษี และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ แต่ต้องยอมรับว่ามาตรการรับมือเหล่านี้ใช้เวลากว่าจะสะท้อนให้เห็นจริงในภาคเศรษฐกิจ
  2. ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและเงินเฟ้อสูง ทองคำ ถือเป็นแหล่งสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูด รวมทั้งหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ หุ้นคุณค่า และจ่ายปันผล และด้วยอัตราเงินเฟ้อที่กำลังทำจุดสูงสุดจะเป็นโอกาสในการซื้อตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยตราสารยาวขึ้น
  3. สำหรับหุ้นจีนมองว่าจะเห็นนโยบายการคลังและการเงินที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้น A-share ของจีน
  4. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มมีข้อจำกัดในการแข็งค่ามากขึ้น ส่วนสกุลเงินเอเชีย เราคาดว่าจะยังคงอ่อนค่าจากปัจจัยเฉพาะตัวในแต่ละประเทศ
  5. ความเสี่ยงหลัก ๆ ในช่วง 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า คือ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงเป็นสาเหตุของความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างต่อเนื่อง ในทำนองเดียวกัน การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังอาจได้รับผลกระทบจากภาวะหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน  และการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าเราจะรับรู้ถึงความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าเรายังคงต้องระมัดระวัง

หลังจากนั้น กูรูด้านเอเชียและสหรัฐฯ อย่าง ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ผู้บุกเบิกการลงทุนหุ้นเวียดนาม ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ก็ได้ร่วมกันเจาะลึกภาพข้างหน้าว่าโลกจะดำเนินไปในทิศทางใด โดยทั้ง 3 ท่านมีความเห็นร่วมกันว่ามิติด้านภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายจากสองขั้วอำนาจนี้ จะยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดต่อไป

 นายยิ่งยง เจียรวุฑฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การลงทุนว่า บริษัทยังคงมีมุมมองระมัดระวัง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังมีทิศทางขาขึ้น เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเผชิญภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นและตราสารหนี้เริ่มกลับมาน่าสนใจ  ในช่วงนี้จึงแนะนำให้เพิ่มสัดส่วนหุ้นมากขึ้นเมื่อเทียบกับตราสารหนี้

สำหรับหุ้น เรามีมุมมองบวกกับหุ้นสหรัฐฯ ในหุ้นกลุ่มเติบโต เนื่องจากเชื่อว่าหากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยใกล้จุดสูงสุดจะเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน เพราะในอดีตหลังจากมีการขึ้นดอกเบี้ยไปแล้ว 2-3 ครั้ง ตลาดจะเริ่มยืนได้ และกลับมาให้ผลตอบแทนที่ดี ดังนั้นเมื่อแนวโน้มเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวลงจะส่งผลดีต่อกลุ่มเติบโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ส่วนหุ้นจีน เราเห็นตรงกันว่าจะยังคงได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำและมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ แม้ว่าอาจต้องเผชิญกับความกังวลจากภาระหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า

ส่วนหุ้นเวียดนาม มองว่าเหมาะที่จะลงทุนในระยะยาว ส่วนหุ้นไทย เรามีมุมมองบวกต่อหุ้นผันผวนต่ำ และหุ้นปันผลสูง เนื่องจากเชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและการเมืองน้อย

นอกจากนั้น เราแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ทางเลือกที่มีรายได้สม่ำเสมอ มีความผันผวนต่ำ และมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นต่ำ เช่น กลุ่มสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

 นายยิ่งยง ย้ำว่าการจัดพอร์ตลงทุนโดยไม่ให้น้ำหนักในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ช่วยลดความผันผวน ระหว่างทางที่ลงทุนได้ทุกสภาวะ และหากผู้ลงทุนมีการจัดพอร์ตที่เหมาะกับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้จะยิ่งทำให้ผู้ลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่ต้องบาดเจ็บระหว่างทาง