ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด ผ่อนบ้านดีมีเฮ

Categories : Update News, Finance

Public : 08/30/2022
ออมสินออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี..มีเฮ” ขั้นต่ำล้านละ 5 พันบาท/เดือนนาน 1 ปี ลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th ภายใน 30 กันยายน นี้  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ช่วยบรรเทาภาระและเพิ่มสภาพคล่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้ลูกค้าที่ยังเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ จึงได้ออกมาตรการปรับลดเงินงวด “ผ่อนบ้านดี มีเฮ” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเคหะเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีออมสิน ออกมาตรการปรับลดค่างวดผ่อนบ้าน ช่วยลูกค้าลดผลกระทบ     โดยปรับลดเงินงวดต่อเดือนให้น้อยลงจากเดือนละ 6,000-7,000 บาท เหลือผ่อนชำระเพียงล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน แก่ผู้กู้ที่ไม่มีหนี้ค้างชำระ ไม่เคยทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และไม่อยู่ระหว่างเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของธนาคาร หรือไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร โดยผู้กู้หลักที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ให้ติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีสินเชื่อเคหะ เพื่อจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งหลังจากครบกำหนดมาตรการปรับเงินงวดฯแล้ว ให้ชำระเงินงวดเดิมตามสัญญาเดิม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
ออมสิน ออกมาตรการปรับลดค่างวดผ่อนบ้าน ช่วยลูกค้าสินเชื่อเคหะที่มีประวัติการชำระหนี้ดี