MTLร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มสนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุปีที่ 4

Categories : Insurance, ESG News

Public : 08/30/2022

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่นเพื่อผู้สูงอายุปีที่ 4

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สนับสนุนโครงการออกหน่วยตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ปีที่ 4 (หน่วยที่ จากจำนวน หน่วยทั่วประเทศ) เพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น และนายสุริยะ ด้วงวังหิน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานภูมิภาคขอนแก่น