ทิพยประกันภัย ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์

Categories : Uncategorized, Insurance, ESG News

Public : 08/30/2022
ทิพยประกันภัย ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์ป้องกันเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คุณพิมพักตรา มุ่งธัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา คุณฐิติมา พรพิพิธ ผู้จัดการภาคกรุงเทพฯ และทีมงานฝ่ายกิจการสาขา บมจ.ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 1,426 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และดูแลผู้ป่วย โดยมี ผศ.นพ.ปรีดิ์ นิมมานนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ