CH แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะไอพีโอ 2.34 บาท พร้อมเปิดจองซื้อ 1-2 และ 5 ก.ย. นี้

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/31/2022

CH แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะไอพีโอ 2.34 บาท พร้อมเปิดจองซื้อ 1-2 และ ก.ย. นี้ พร้อมดีเดย์เข้าซื้อขายวันแรก12ก.ย

นายศักดา ศรีแสงนาม (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายประวิทย์ ศรีแสงนาม                 (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานลงทุน บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH              ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการ  นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัสจำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 

พร้อมกันนี้ได้ แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม

 

ทั้งนี้    CH เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 160 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 2.34 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 1-2 และ ก.ย. และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 กันยายน 2565 นี้

สำหรับ CH ถือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจมาเกือบ100ปีและอนาคตยังเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการขายไอพีโอ ไปเพิ่มคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบหลักคือมะม่วงดิบ ซึ่งเป็นผลไม่ตามฤดูกาลให้สามารถผลิตได้นอกฤดูกาลได้ซึ่งจะทำให้ยอดขาย รายได้และอัตราการเติบโตของกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคต