มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Categories : PR News

Public : 08/31/2022

 มูลนิธิกรุงศรีมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในภารกิจเฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติน้ำท่วม

  นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี มอบเงินสมทบทุน 100,000 บาท แก่โครงการ พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” สุขที่ได้แบ่งปัน ปีที่ 2 โดยมี นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล (ที่ จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิธีรับมอบจัดขึ้น ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย