“เป๋าตัง” คว้ารางวัล “The Disruptor” ตอกย้ำผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยกระดับชีวิตคนไทยในทุกมิติ

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 08/31/2022

นายจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับ“Techsauce Awards 2022” รางวัลด้านเทคโนโลยีชั้นนำแห่งปี ในงาน Techsauce Global Summit 2022 ที่มอบให้กับองค์กรในวงการเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่นตั้งแต่ปี 2020 - 2022 เพื่อสนับสนุน Tech Ecosystem ในประเทศไทย โดยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้รับรางวัล “The Disruptor” จากความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มในทุกมิติ สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ทั้งในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนเศรษฐกิจยั่งยืน เป็น Thailand Open Digital Platform ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) เปิดกว้างให้ทุกคนใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สามารถเชื่อมต่อกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ผ่านบริการ G-wallet กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งต่อมาตรการรัฐให้ถึงมือประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำมีฟังก์ชั่นการใช้งานสำหรับผู้พิการทางสายตา

เป็นผู้นำปฎิวัติการออมและการลงทุนผ่าน บริการ วอลเล็ต สบม. ให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลได้ง่าย สะดวก ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท บริการซื้อขายหุ้นกู้ จับมือพันธมิตรเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลเต็มรูปแบบครั้งแรกในเอเชีย ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและยั่งยืน ทำสถิติขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว บริการ Gold Wallet ซื้อขายทองคำออนไลน์แบบครบวงจรครั้งแรกในประเทศ บริการ Health Wallet เชื่อมต่อกับ สปสช. ให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิด้านสุขภาพ และนัดวันใช้บริการผ่านเป๋าตังได้ทันที ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ทราบถึงสิทธิด้านสุขภาพของตนเอง จากบริการที่ตอบโจทย์ ทำให้เป๋าตัง มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคนเป็น Digital Platform ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย