ก.ล.ต.สรุปภาพรวมการระดมทุนดิจิทัล คราวด์ฟันดิงโตกระฉูด 20 เท่าหลังผ่อนเกณฑ์

Categories : Update News, Stock Market

Public : 08/31/2022

ก.ล.ต.เปิดตัวเลขระดมทุนผ่าน คราวด์ฟันดิงโตกระฉูด 20 เท่าหลังผ่อนเกณฑ์ในปี63 จองซื้อแค่ 80% ก็ถือว่าระดมทุนสำเร็จ ส่วนการระดมทุน ICO ทำสำเร็จแล้ว 2 ราย มูลค่ารวม 2.6 พันลบ. มีสนใจกำลังหารืออยู่อีก 15 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน"SEC Capital Market Regional Seminar 2022"   ช่วงแรก นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. บรรยายพิเศษในหัวข้อ "พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการระดมทุนในตลาดทุนไทย"

โดย กล่าวว่า   ยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต.ปี 2565-2567 ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุน สร้างความหลากหลายของสินค้าในตลาดทุน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ใช่มีเพียงมิติของการกำกับดูแลเท่านั้น

ปัจจุบันมีเครื่องมือการระดมทุนรูปแบบดิจิทัลในตลาดทุน 2 รูปแบบ ได้แก่1.การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง (ทั้งหุ้น/หุ้นกู้ ระดมทุนผ่าน fundind portal)2.การระดมทุนแบบ ICO(ระดมทุนผ่าน ico portal)ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เหล่าเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพมีช่องทางในการระดมทุนที่รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ในขณะที่ผู้ลงทุนเองก็มีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น และสามารถเข้าถึงการลงทุนได้สะดวก

"คราวด์ฟันดิง" คือ การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง โดยอาศัยเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต ส่วน "ICO"หรือ Initial Coin Offering คือการระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผ่านระบบบล็อกเชนต่อประชาชน

การระดมทุนแบบ ICO นำเอาคอนเซปต์ของบล็อกเชนมาใช้ จึงช่วยลดตัวกลางในบางขั้นตอนของการระดมทุน ต้นทุนผู้ออกจึงลดลง และช่วยสร้างโอกาสในการระดมทุน

"บล็อกเชนจะเข้ามาช่วยแปลงสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น ให้มาอยู่ในรูปของโทเคนดิจิทัล ด้วยการทำ Asset Tokenization ก็จะทำให้สินทรัพย์มีช่องทางเปลี่ยนมือได้ง่าย โทเคนมันแบ่งย่อยได้ ทำให้ผู้ลงทุนใช้เงินลงทุนไม่มาก" 

นับตั้งแต่มีกฎเกณฑ์รองรับการออก ICO ในปี 2561 ปัจจุบันมี บริษัทที่ระดมทุนไปทั้งสิ้นจำนวน 2 ราย โดยรายแรกระดมทุนในรูปแบบของ Real-estate backed ICO มูลค่าการระดมทุน 2.4 พันล้านบาท ส่วนรายที่ 2 เป็นรูปแบบของ Project based ICO มูลค่าการระดมทุน 256 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบัน มีผู้สนใจที่อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต.15 ราย เช่น Project-base ICO เพื่อขายโรงงาน/เครื่องจักร/แฟรนไชส์ร้านค้า, Asset-backed ICO เช่น ลงทุนในโครงการอสังหาฯ / กระแสรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เป็นต้น

สำหรับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงเริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ที่สนใจระดมทุน ไม่ต้องยื่นเอกสารการเสนอขายหรือว่าไฟลิ่งเหมือนกับหุ้น หรือ ICO แต่ว่าสามารถทำผ่าน funding portal ได้เลย ซึ่งปัจจุบันมี funding portal ทั้งหมด 8 รายที่ให้บริการ

สถิติตั้งแต่ปี 62-65 พบว่ามีมูลค่าการระดมทุนคราวด์ฟันดิง รวมทั้งหมด 3,450 ล้านบาท ส่วนใหญ่หรือ 3,340 ล้านบาทเป็นการระดมทุนหุ้นกู้คราวด์ฟันดิงและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญมากถึง 20 เท่าในปี'64(ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง) เป็นผลมาจาก ในปี'63 ก.ล.ต.ได้ปรับเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง กรณีที่มีผู้จองซื้อถึง 80% ของจำนวนเงินที่เสนอขายก็ให้ถือว่าระดมทุนได้สำเร็จทำให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่หากไม่ถึง 80% ต้องยกเลิกการเสนอขาย

ตัวอย่างธุรกิจที่ระดมทุนสำเร็จ เช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเนื้อโคในร้านสเต็ก ธุรกิจขายอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการสินเชื่อแก่รายย่อย และธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน