CH โรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ UOBKH

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/01/2022
 

CH โรดโชว์ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ UOBKH ดีเดย์ขายหุ้นไอพีโอวันนี้ จำนวน160ล้านหุ้น ราคา2.34บาท

          นายศักดา ศรีแสงนาม (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสรกฤช รอดทิม (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH  พร้อมด้วยนายสุพล ค้าพลอยดี (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายณัฐคม หล่อวัฒนพงษา (คนที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  โดยมี นายนิติพนธ์ โสภณโภไคย (คนที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารสินธร เมื่อเร็วๆ นี้

ทั้งนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ CHเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นไอพีโอจำนวน 160ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.34บาท