สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีเปิดการอบรม IMDP รุ่นที่ 26

Categories : Insurance, PR News

Public : 09/01/2022
สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดพิธีเปิดการอบรม IMDP รุ่นที่ 26 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 26 (Insurance Management Development Program: IMDP) จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมี นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ดร.ปิยวดี หัวหน้าโครงการ IMDP และรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ขีดความสามารถ รวมถึงเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารในธุรกิจประกันวินาศภัย ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพที่สามารถนำองค์กรฝ่าความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงใน VUCA World โดยมีผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันวินาศภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมรวมกว่า 60 คน ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1