IRCP ร่วมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

Categories : PR News

Public : 09/02/2022

IRCP ร่วมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ

นายแดน เหตระกูล (ลำดับที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น “IRCP” ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านสารสนเทศแบบครบวงจร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศระดับเอเชีย ครั้งที่ 10 หรือ Defense & Security 2022 งานแสดงยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากผู้ประกอบการด้านยุทโธปกรณ์ชั้นนำจากหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังแห่งความร่วมมือ (Power of Partnership)” มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เพื่อผสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลแบบยั่งยืน โดย IRCP ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สปท.) เข้าเยี่ยมชม พร้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU)ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านระบบการสื่อสารแบบบูรณาการ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้