ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนสนับสนุนแก่ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย

Categories : PR News

Public : 09/02/2022

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนสนับสนุนแก่ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบทุนสร้างขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย

รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย 1,250,000 บาท ที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้วงการเทเบิลเทนนิสและประเทศไทย จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม โดยมีทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย เป็นผู้รับมอบ