ธนาคารกรุงเทพร่วมเตรียมความพร้อม APEC CEO Summit 2022

Categories : Update News, PR News

Public : 09/05/2022

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะ พันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 (Communication Partner) ผู้สนับสนุนงานประชุม ABAC 2022 และ APEC CEO Summit 2022 ร่วมงานแถลงข่าว “APEC CEO Summit 2022 ผนึกกำลัง PwC พันธมิตรด้านองค์ความรู้ มุ่งเสนอข้อมูลเชิงลึก กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้นำธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก” ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจ เอเปคประจำปี 2565 (APEC Business Advisory Council 2022 หรือ ABAC 2022) นำโดย ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธาน APEC CEO Summit 2022 และสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคไทย เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้แทนสมาชิกเขตเศรษฐกิจ เข้าร่วมประชุม APEC 2022 เวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค