HENG พร้อมรับมือ ธปท.คุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ มั่นใจไม่กระทบการดำเนินงาน 

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/05/2022

  HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง โชว์ความสำเร็จคว้ารางวัล Best Hire Purchase Company for Second-Hands Cars จากนิตยสาร IFM ของประเทศอังกฤษ สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมรับมือความท้าทายจากกฎเกณฑ์หน่วยงานภาครัฐคุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ มั่นใจปีนี้พอร์ตสินเชื่อขยายตัว 30% ตามเป้าหมาย 

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง เปิดเผยว่า นิตยสารระดับโลกอย่าง International Finance Magazine หรือ IFM จากประเทศอังกฤษ มอบรางวัลอันทรงเกียรติ Best Hire Purchase Company for Second-Hand Cars ให้แก่ HENG ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายย่อยและมีเครือข่ายพันธมิตรเต็นท์รถมือสองที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อให้แก่ลูกค้า ด้วยแนวคิด ใคร ๆ ก็กู้ได้ โดยยึดมั่นการให้บริการสินเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนสินเชื่อเช่าซื้อคิดเป็นร้อยละ 58 ของพอร์ตสินเชื่อรวม หรือคิดเป็น 6,094 ล้านบาท ซึ่ง ประเมินว่ายังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีตามความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ประกาศจะนำร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดการประกอบธุรกิจการเงินบางประเภทภายใต้บังคับของ พรบ.ธุรกิจกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เพื่อกำกับดูแลกิจการให้เช่าซื้อและการให้เช่าแบบลิสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในส่วนที่ยังไม่มีการกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ ที่อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โดยมีเป้าหมายต้องการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และควบคุมเพดานอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ภายใต้เกณฑ์ที่คาดว่า ธปท.จะกำหนด

นอกจากนี้ HENG ได้เตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยมุ่งบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินในการพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนการขยายพอร์ตสินเชื่อในปีนี้สู่ 12,600 ล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีก่อน พร้อมนำเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมศักยภาพการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและบริหารจัดการพอร์ตลูกหนี้ให้มีคุณภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน