ยอดใช้สิทธิโครงการกระตุ้นการบริโภค 4 วันแรก กว่า 23 ล้านคน เป็นเงินกว่า 7.7 พันล้านบาท

Categories : Update News, Finance

Public : 09/05/2022

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 23.78 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น7,779.5 ล้านบาท

โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 9.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 1,792.6 ล้านบาท 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 514,716 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 101.8 ล้านบาท 3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 14.14 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 5,841.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 98,264 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 43.8 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 14.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 5,885.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 2,981.8 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 2,903.3 ล้านบาท

คนละครึ่ง เฟส5
คนละครึ่ง เฟส5