SCGP ลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา  

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/05/2022

SCGP ลงทุนในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ เข้าถือหุ้นบริษัทในสหรัฐอเมริกา  มุ่งเพิ่มศักยภาพจัดหาวัตถุดิบ พร้อมผนึกเครือข่ายในยุโรปและอาเซียนเพิ่มประสิทธิภาพด้านรีไซเคิล เพิ่มความสามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลอีก 1 แสนตันต่อปี

 

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า เทรนด์ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ SCGP รุกขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจรีไซเคิลวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและเสริมศักยภาพให้กับการดำเนินธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในทุกระดับ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่หลากหลาย การผลิตสินค้าทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ ตลอดถึงการนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ล่าสุดได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 90.1 ใน Jordan Trading Inc. หรือ Jordan (จอร์แดน) ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper RCP) ที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่และถือหุ้นทั้งหมด ใช้เงินลงทุน 1.98 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 73 ล้านบาท สำหรับหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 9.ใน Jordan ถือโดย SCG International USA Incหรือ SCG INTL US ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดย SCGP จะเริ่มแสดงผลประกอบการของ Jordan ในงบการเงินรวมตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 

Jordan มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลกว่า 34 ปี และมีเครือข่ายการจัดหาวัตถุดิบครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางถึงฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุด โดยมีความสามารถจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลประมาณ แสนตันต่อปี ด้วยระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าในประเทศและทางเรือ ผลการดำเนินงานของ Jordan ในปี 2564 มีรายได้ 15.ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 568 ล้านบาท และมีกำไร แสนเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 117 ล้านบาท ณ สิ้นปี

การทำธุรกรรมดังกล่าวนับเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Merger & Partnership (M&P) หลังจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน Peute Recycling B.V. หรือ Peute (เพอเธ่)ผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายวัตถุดิบกระดาษและพลาสติกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางของ SCGP ที่จะเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของบริษัทฯ อีกทั้งการผสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง Jordan และ Peute จะเพิ่มขีดความสามารถการขยายฐานการจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลในต่างประเทศ และส่งผลดีต่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบกล่องกระดาษใช้แล้วคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา (American Old Corrugated ContainersAOCCซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ช่วยเพิ่มคุณภาพกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษได้โดยตรง

                “SCGP มั่นใจว่าการผนึกกำลังทางธุรกิจกันครั้งนี้ จะสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SCGP ให้กับเครือข่ายรีไซเคิลในภูมิภาคอาเซียน Peute ในยุโรป และ Jordan ในสหรัฐอเมริกา เพื่อยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานต่อไป” นายวิชาญ กล่าว 

SCGP มุ่งมั่นตอบสนองต่อการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยนำเสนอสินค้า บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ กระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่น ๆ โดยมีฐานการผลิตกว่า 50 แห่งในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหราชอาณาจักร สเปน และเนเธอร์แลนด์