ธ.ก.ส. เปิดขายสลากชุดเกษตรมั่งคั่ง  7  วงเงิน 2.2  หมื่นล้านบาท ลุ้นรางวัลใหญ่ 10 ลบ.

Categories : Update News, Wealth

Public : 09/06/2022
 

       ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ช่วงที่ 2 หน่วยละ 100 บาท วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท  ลุ้นรางวัลใหญ่ 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า 46 ล้านบาททุกเดือน

                                 ใครมีสิทธิชื้อสลาก ธ.ก.ส. ครั้งนี้บ้าง

    • วันที่ 5-9 กันยายน 2565 เปิดให้ลูกค้าเกษตรกรของธนาคาร สามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลากได้ สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท ผ่าน https://www.baac.or.th/th/ และ Line Official : @BAAC Family หรือ จองด้วยตนเองที่สาขา และจะเปิดรับฝากในวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565
    • วันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 เปิดให้ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2565  สามารถได้เท่าวงเงินเดิมแต่ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
    • วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เปิดให้ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อสลากได้ ผ่านแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. ,

A-Mobile  และ  ที่สาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ  เปิดรับฝากไปจนกว่าจะครบเต็มวงเงิน

        นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผย สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ช่วงที่ 2 หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 22,000 ล้านบาท เป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ย ไม่เสียภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย

                                  ผลตอบแทน สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 มีอะไรบ้าง

       สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี

       นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 50 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือน โดยออกรางวัลครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และสลากยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย