3บจ.ลุยออกหุ้นกู้ล็อกต้นทุนยาวหนีดอกเบี้ยขึ้นแรง

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/06/2022
บริษัทจดทะเบียน(บจ)พาเหรดออกหุ้นกู้ ล่าสุด KTC ออก4พันล้านอายุ 3ปี ดอกเบี้ย 2.52% TIDLORจ่อขาย  5500 ล้านบาทขณะที่SIRI ออกหุ้นกู้ดิจิทัล   บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 4/2565 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.52% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2565 ผ่านธนาคารยูโอบี อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "AA-" แนวโน้มเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565  บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทภายในเดือนกันยายน 2565 TIDLOR ขาย6.5พันล้านอายุ3ปี ดอกเบี้ย 3.14%  นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ (ครั้งที่ 4/2565) ในวันที่ 8-9 และ 12 ก.ย. 65 แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 68   ดอกเบี้ยคงที่ 3.14% ต่อปี  ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 6.5 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 6,500 ล้านบาท โดยประกอบด้วยหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5.5 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 5.5 พันล้านบาท และหุ้นกู้ส่วนสำรองไม่เกิน 1 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 1 พันล้านบาท หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A แนวโน้ม คงที่ (Stable) ณ วันที่ 5 ก.ย. 65 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ตอกย้ำถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยภายใต้ชื่อ "ประกันติดล้อ" ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับสองของกลุ่มนายหน้าประกันวินาศภัยที่มุ่งเน้นลูกค้ารายย่อยในประเทศไทย และผลประกอบการที่เติบโตได้ดีในช่วงที่ผ่านมา โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) รวมถึงบล.กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขาย และบล.เกียรตินาคินภัทร รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในฐานะหน่วยงานขาย   "เราคาดว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งจะเสริมศักยภาพด้านเงินทุนเพื่อรับมือแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและรองรับการดำเนินธุรกิจ โดยจะนำเงินไปชำระคืนหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ" นายปิยะศักดิ์ กล่าว บริษัทมุ่งมั่นทำผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่งขยายสาขาใหม่ในปีนี้ให้ได้ 300 สาขา จากช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้เปิดสาขาเพิ่มขึ้นแล้ว 198 สาขา รวมเป็น 1,484 สาขา พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/65 บริษัทได้ออก "บัตรติดล้อ" แล้วเกือบ 400,000 ใบ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สามารถกดเงินสดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากตู้เอทีเอ็มธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศกว่า 50,000 ตู้ และมีการใช้งานบัตรติดล้อเพื่อกดเงินในช่วงนอกเวลาทำการของสาขาเงินติดล้ออย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 กว่า 1 ล้านครั้ง   SIRIออกหุ้นกู้2ชุดขายช่องทางปกติและเป๋าตัง  นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บมจ. แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพด้านการบริหารต้นทุนทางการเงินและดอกเบี้ยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับแผนรุกธุรกิจรับการเติบโตที่ก้าวกระโดดในปี 66   โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านช่องทางปกติ จำนวน 2 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัลที่เสนอขายผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น จำนวน 1 ชุด สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านช่องทางปกติ แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่คาดว่าอยู่ในช่วง 3.85 - 3.90% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ คาดว่าอยู่ในช่วง 4.45 - 4.50% ต่อปี บริษัทจะจำหน่ายหุ้นกู้ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล คือ ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่คาดว่าอยู่ในช่วง 4.15-4.20% ต่อปี จัดจำหน่ายผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจะประกาศให้ทราบภายหลัง โดยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยหุ้นกู้และบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่ (Stable)"จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 ? 23 กันยายน นี้ จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ล่าสุด แสนสิริจึงเดินหน้าระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและเตรียมรุกตลาดลักซ์ชัวรีเต็มสปีดตามแผนการเปิดตัวโครงการในระดับลักซ์ชัวรี เพิ่มขึ้นในปี 2566 เพื่อรองรับดีมานด์และความเชื่อมั่นจากลูกค้า