บลจ.เอไอเอคว้ารางวัลBest Asset Managerประเภทกองทุนหุ้น

Categories : Update News, Wealth

Public : 09/07/2022

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัล Best Asset Managerประเภทกองทุนหุ้น (Equity Funds) ประจำปี 2565 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย)”) นำโดย นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นางสาวจินตนา เมฆินทรางกูร (ขวาสุด) นางสาววิภาดา จิรพณิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายตราสารทุน และนางสาวรสริน ธรรมรัตยานนท์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ รับรางวัล Best Asset Manager ประเภทกองทุนหุ้น หรือ Equity Funds จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia นิตยสารการเงินชั้นนำด้านการลงทุนสถาบันที่ก่อตั้งมากว่า 15 ปี โดยมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลการลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ตลอดจนข้อมูลการลงทุนทั้งในภูมิภาคยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย แปซิฟิก ให้กับนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ บลจเอไอเอ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสอุบัติใหม่โควิด 19 ในต้นปี 2563 ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่ท้าท้าย แต่ด้วยความมุ่งมั่นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจ นั่นคือ “การบริหารเงินให้กับบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย” และ “การบริหารกองทุนรวมให้กับผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์” เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ด้วยการนำศักยภาพในการบริหารเงินลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันของกลุ่มการลงทุนของเอไอเอที่มีมาอย่างยาวนาน ส่งมอบให้กับลูกค้า เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ให้ได้รับการดูแลในแบบเดียวกัน ทำให้การจัดตั้ง บลจเอไอเอ (ประเทศไทย) รวมถึงการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จึงเกิดขึ้น

ปัจจุบัน กองทุนหุ้นไทยทั้ง กองทุนของ บลจเอไอเอ (ประเทศไทย) ได้แก่ กองทุน AIA Enhanced SET50 กองทุน AIA Thai Equity และกองทุน AIA Thai Equity Discovery ได้สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ถือเป็นกองทุนคุณภาพระดับต้น ๆ สำหรับกองทุนหุ้นในประเทศไทย ดังนั้น การได้รับรางวัลดังกล่าว จึงเป็นเครื่องการันตีที่ตอกย้ำถึงศักยภาพของกระบวนการทำงาน และทีมงานการลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญของ บลจเอไอเอ (ประเทศไทย) และกลุ่มการลงทุนของเอไอเอ ซึ่งยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว บนความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ต่อไป