ออมสิน ประกาศสุดยอดแผนธุรกิจเพื่อคนฐานราก “สินเชื่อ 30 วัน” คว้าชัย จุดเด่นกู้สั้น สร้างวินัยการออม

Categories : Update News, Finance

Public : 09/07/2022

ออมสิน ประกาศสุดยอดแผนธุรกิจ Product Innovation เพื่อคนฐานราก “สินเชื่อ 30 วัน” คว้าชัย จุดเด่นกู้สั้น สร้างวินัยการออมระยะยาว

                นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดการประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ภายใต้โจทย์ “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนฐานราก” ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการที่ขับเคลื่อนบทบาทธนาคารเพื่อสังคม เป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือ Product Innovation เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับคนฐานราก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงเงินทุนที่เป็นธรรม

               ทั้งนี้ การประกวดแผนธุรกิจ GSB Business Case Challenge 2022 ได้ดำเนินการประกวดถึงรอบสุดท้าย พร้อมกับประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการธนาคารออมสิน และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน  โดยได้คัดเลือกทีมนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทีม จาก 133 ทีมทั่วประเทศ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  จนเหลือ 5 ทีมสุดท้าย

               โดยผลการตัดสินปรากฏว่า ทีม "Six Senses" กับผลงาน "สินเชื่อ 30 วัน" ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัล จากการนำเสนอ แผนธุรกิจสินเชื่อ 30 วัน ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้นมากที่ไม่เพียงออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายอย่างหาบเร่แผงลอยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงินระยะยาวและออกแบบมาให้ยืดหยุ่นกับวิถีชีวิตของคนที่มีรายได้ไม่แน่นอนอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถตอบโจทย์และนำไปพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้จริง ส่วนอีก 4 ทีม ได้แก่ ทีม "ออม(หนี้)สิน" กับผลงาน "MyMore Application" แพลตฟอร์มที่ส่งเสริมการบริหารทางการเงิน และช่วยสร้างเครดิตในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ ทีม "Darari" กับผลงาน "เติมเต็ม" เป็นสินเชื่อดิจิทัลดอกเบี้ยต่ำควบคู่ประกันสังคม ทีม "Hearty Shawls" จากผลงาน "มีกิน มีอนาคต" แอปพลิเคชันช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำสถานภาพทางการเงินให้กับผู้ให้บริการรถ Taxi วินมอเตอร์ไซด์ และสามล้อ และทีม "227 Consulting" จากผลงาน "สลากให้ ไว้ ยืน" เป็นสลากออมสินที่เจาะกลุ่มคนชอบเสี่ยงโชค เพื่อตัดวงจรการสร้างหนี้สินของคนฐานราก