คลังจับตาร้านค้าแอบขึ้นราคาสินค้า คนละครึ่ง จ่อระงับสิทธิเข้าโครงการ

Categories : Update News, Finance

Public : 09/07/2022

           คลัง เตือนร้านค้าที่รับ คนละครึ่ง แอบขึ้นราคาสินค้า หรือคิดค่าบริการ หรือถือว่าเข้าข่ายถูกะงับสิทธิเข้าร่วมโครงการ ล่าสุดมีคนเข้าโครงการแล้วกว่า 23 ล้านราย เหลืออีก 3 รายเก่าที่ยังไม่กดรับสิทธิ

             นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดย วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 23.00 . มีผู้ใช้สิทธิทั้งสิ้นจำนวน 17.46 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวม 9,240.4 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 4,677.2 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 4,563.2 ล้านบาท

             ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3,256.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 2,246.4 ล้านบาท ร้าน OTOP 495.6 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 3,090.0 ล้านบาทเป็นต้น 

              ล่าสุด มีประชาชนได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ทั้งสิ้นจำนวน 23.27 ล้านราย เป็นรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จำนวน 23.07 ล้านราย จึงขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมฯ อีกประมาณ 3 ล้านราย ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

               สำหรับ เงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ว่า การใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะต้องเป็นการซื้อขายสินค้าและบริการเฉพาะบริการนวด สปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ไม่รวมสินค้าสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ บัตรกำนัล บัตรเงินสด และบริการรูปแบบอื่น ที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า โดยผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีการทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR Code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการแบบพบหน้า (Face-to-face) โดยไม่มีการดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์หรือผ่านคนกลาง เว้นแต่การใช้สิทธิผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใช้สิทธิผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั้น รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น รวมทั้งห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสดหรือเรียกประโยชน์รูปแบบอื่นใดจากการซื้อขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ไม่ว่ากรณีใด

            นอกจากนี้ ห้ามผู้ประกอบการร้านค้าปฏิเสธการใช้สิทธิ กับลูกค้าหากยังมีสิทธิเหลืออยู่ รวมถึงผู้ประกอบการจะต้องรับชำระค่าสินค้าหรือบริการตามราคาของสินค้าหรือบริการนั้น เท่านั้น โดยหากพบว่ามีการเพิ่มราคาสินค้าหรือคิดค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมกับลูกค้าที่ใช้สิทธิตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะเข้าข่ายเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ โดยผู้ประกอบการร้านค้าอาจถูกระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการและเรียกเงินสนับสนุนที่ได้รับจากภาครัฐคืนต่อไป

            รวมทั้ง เปิดรับแจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ halfhalf@fpo.go.th หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยหากตรวจสอบพบการกระทำผิด จะระงับการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินและระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 รวมถึงเรียกเงินคืน พร้อมทั้งจะนำส่งข้อมูลหลักฐานการกระทำความผิดให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้สำหรับการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย