ดั๊บเบิ้ล เอ ชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช  

Categories : Update News, PR News

Public : 09/08/2022

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (ที่ 3 จากขวา)  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์ Double A Care อาทิ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อส่งความห่วงใยและแทนคำขอบคุณ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกแพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุล (ที่ 3 จากซ้าย)  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือด ซึ่งยังคงมีความต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก  สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเลือด โรงพยาบาลศิริราช อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 3