ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือนและ 10 เดือน รับดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี

Categories : Update News, Finance

Public : 09/08/2022
 

ออมสิน ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี

ธนาคารออมสิน ออกเงินฝากดอกเบี้ยสูงทะลุเมฆ...กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ฝากสั้น ผลตอบแทนไว ไม่เสียภาษี

💰 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5  อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี  (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.58%ต่อปี)  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน  ไม่เสียภาษี

💰 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10  อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี  (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.70% ต่อปี)  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 10 เดือน  ไม่เสียภาษี

 เปิดรับฝาก ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร  สำหรับบุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

📌 ฝากเลยง่าย ๆ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ระยะเวลาเปิดรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

คลิกเลย ▶️ https://bit.ly/3D6VY2T

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ #GSBsocialbank #GSBsociety