ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุน “reBOX School”ส่งต่อรร.ตำรวจชายแดน

Categories : Update News, PR News

Public : September 8, 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในแคมเปญไปรษณีย์ "reBOX School" ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยตั้งจุดรับกล่องซอง ภายในสำนักงานใหญ่ไอแบงก์ เพื่อให้ไปรษณีย์ไทย เข้ารับกล่องซองไม่ใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์ เช่น ชุดโต๊ะเก้าอี้กระดาษ ส่งมอบให้นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน 220 โรงทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาจัดทำเตียงสนาม ตลอดจนกล่องบุญ บรรจุหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วย และยิ่งไปกว่านั้นการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ยังเป็นการลดการใช้พลังงานหรือการใช้น้ำมันที่เกิดจากกิจกรรมเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการใช้น้ำ รวมไปถึงลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์และเป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไอแบงก์ให้ความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย