“กรุงไทย” รับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อนแก้หนี้ภาคครัวเรือนและSMEs อย่างยั่งยืน

Categories : Update News, Finance

Public : 09/08/2022
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และหนี้ SMEs จัดโดย กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสนี้ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้ SMEs ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้อย่างทั่วถึง สะท้อนความมุ่งมั่น ในการช่วยเหลือดูแลลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั่วไป มาตรการเฉพาะกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ได้ตรงจุด และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามแนวคิด “กรุงไทย ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน : Empower Better Life for All Thais” ทั้งนี้ ลูกค้าที่มีภาระหนี้กับธนาคาร สามารถติดต่อขอคำปรึกษา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ บูธธนาคารกรุงไทย ในงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและ SMEs ระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี