ผู้ถือหุ้น GLOCON ไฟเขียวล้างขาดทุนสะสม

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/09/2022

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น GLOCON ครั้งที่ 1/2565 ไฟเขียวลดทุน ชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น-ล้างขาดทุนสะสม เดินหน้าเตรียมจ่ายเงินปันผลตามแผนภายในปี 2566

 

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON นำโดย นางทิพยสุดา ถาวรามร ประธานกรรมการ (คนที่ 5 จากซ้าย), นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธานกรรมการบริหาร (คนที่ 4 จากขวา), นายนพพร ภัทรรุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 1 จากขวา), นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการ (คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหารบริษัท ร่วมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,643,217,764 บาท เหลือ 3,595,433,240 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 47,784,524 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมไฟเขียวลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วด้วยวิธีการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และชดเชยผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯตั้งเป้าดำเนินการล้างขาดทุนสะสมให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2565 เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นได้ตามแผนภายในปี 2566 ซึ่งนับเป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกตั้งแต่นำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ