ไอแบงก์ ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs” พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณ

Categories : Update News, Finance

Public : September 9, 2022

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์ ) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ เข้าร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและหนี้ SMEs” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อเช้าวันที่ 8 กันยายน 2565

ในโอกาสนี้ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ได้ขึ้นรับมอบประกาศเกียรติคุณ จากนายวิษณุ เครืองาม ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขหนี้ ทั้งในภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการ SMEs และได้เข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยที่จัดมาแล้วหลายจังหวัด

โดยภายในงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 ไอแบงก์ได้ร่วมออกบูธเพื่อเปิดเจรจาไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ทั้งลูกหนี้ที่มีปัญหาผิดนัดชำระและลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPF โดยลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยกับไอแบงก์ และสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ จะได้รับส่วนลดอัตรากำไร ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี นอกจากนี้ลูกหนี้ยังลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ที่เกิดขึ้นหากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยได้ที่บูธไอแบงก์ ภายในเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.