LPPร่วมพันธมิตรจัดซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ลุยน้ำท่วมฟรี

Categories : ESG News, PR News

Public : 09/09/2022

 

LPP ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และไทยฮอนด้า จัดพื้นที่ด้านหน้า “ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส” โครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 ของ LPN ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวรังสิต ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฟรี วันที่ 10-11 ก.ย.นี้ 

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย รวมถึงกรุงเทพฯและปริมณฑลในขณะนี้ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานีที่ฝนตกหนัก น้ำขึ้นสูงเร็วมากในคลองรังสิต เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา จนทำให้คันกั้นน้ำริมคลองพังลง และเครื่องสูบระบายน้ำออกจากคลองชำรุดจนใช้การไม่ได้ ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมหนักบริเวณพื้นผิวถนน ส่งผลให้การเดินรถลำบาก จำเป็นต้องลุยน้ำจนรถยนต์ทุกชนิดได้รับความเสียหาย คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 โดยคุณวัชรพงศ์ แสงอ่อน ประธานนิติบุคคลอาคารชุดฯ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ที่อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และ LPP เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวรังสิตดังกล่าว จึงได้ร่วมกันทำจุดบริการประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากเหตุรถลุยน้ำฟรี โดยได้รับความสนับสนุนด้านอุปกรณ์และช่างเทคนิคจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี และวัสดุในการซ่อมแซมจากบริษัท ไทยฮอนด้า จํากัด เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ โดยใช้พื้นที่จอดรถของ “ศูนย์การค้ามาร์เก็ตเพลส” ด้านหน้าโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต - คลอง 1 เป็นจุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายนนี้ 

“ความร่วมมือครั้งนี้ เกิดจากความห่วงใยในพี่น้องชาวรังสิต โดยเฉพาะชุมชนตลอดริมคลองรังสิต ที่มีบ้านเรือนและผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมาก ทุกหน่วยงานจึงร่วมใจใช้ความรู้ ความถนัด และความสามารถที่ตนเองมี ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยและเผชิญความเดือดร้อนดังกล่าว เพราะช่วงที่ผ่านมา ประชาชนต่างได้รับความลำบากในการดำเนินชีวิต จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ที่กระทบต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างมาก ซึ่งเราทุกคนหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเท่าที่มีกำลังความสามารถ เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของชุมชนภายในทุกโครงการและการดำเนินงานของ LPP ให้เป็นเช่นในทุกวันนี้ ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับผู้พักอาศัยในโครงการ แต่ยังร่วมใจกัน ส่งต่อความห่วงใย และแบ่งปันไปยังชุมชนรอบข้างและสังคมของเรา ส่วนภายในโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 ผู้พักอาศัยทุกท่านไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ยังคงสามารถให้บริการในทุกจุดได้อย่างปกติ เนื่องจากสามารถปิดประตูระบายน้ำ และใช้เครื่องสูบน้ำสูบออกได้ทันเหตุการณ์” นางสาวสมศรี กล่าว