“CH”เทรดวันแรกเหนือจอง

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/12/2022
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศักดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจริญอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร ประเภทผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,872 ล้านบาท ในวันที่ 12 กันยายน 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CH