ปิดอบรมโครงการพศส.2565 หัวข้อ “Next chapter for wealth : เปิดโลกสร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคง”

Categories : Update News, PR News

Public : 09/12/2022
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2565 หัวข้อ "Next chapter for wealth : เปิดโลกสร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคง" ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานปิดโครงการพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี คุณเวน ดิวเบอร์รี่ ผู้จัดการทั่วไป ภาคพื้นที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา พร้อมด้วย คุณจิตวดี เพ็งมาก นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี