ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้น้องๆ ที่ขาดแคลน 

Categories : PR News

Public : 09/13/2022

            นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ (คนที่ 3 จากซ้าย ) ร่วมมอบทุนสนับสนุนจัดซื้อชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 177 ราย จากโรงเรียนทั้งสิ้น 12 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและเรียนรู้ของเยาวชน โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการส่งมอบทุนสนับสนุนให้กับผู้บริหารโรงเรียนในครั้งนี้