DMTให้การต้อนรับผู้บริหารบ.Hanshin

Categories : Stock Market, PR News

Public : 09/13/2022
 

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ให้การต้อนรับมร.โอกุระ เคนจิ (Mr. OGURA KENJI) (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานโครงการระหว่างประเทศบริษัท  HANSHIN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED จากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้เกียรติเข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทและแผนธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงแผนในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท ฯ