ธอส.มอบถุงยังชีพ เพื่อผู้ประสบภัย

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/13/2022

ธอส. ร่วมส่งมอบถุงยังชีพเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ ธอส. จึงได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในการนี้ นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของธนาคาร จึงได้ร่วมกันบรรจุถุงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการคลังนำไปลงพื้นที่แจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ การบรรจุถุงยังชีพดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณชั้น G อาคาร 1 ธนาคารอาคาสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่