กรุงศรี ฟินโนเวต คว้ารางวัล Prime Minister Award 2022: Investor of the Year

Categories : Update News, Finance

Public : 09/13/2022

 นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด รับรางวัล Prime Minister Award 2022: National Startup 2022 สาขา Investor of the Year ในฐานะที่กรุงศรี ฟินโนเวต มีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศของสตาร์ทอัพไทย และยกระดับการลงทุนในตลาดไทยสู่สากล รางวัลดังกล่าวยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านฟินเทคและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันกรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุน (Corporate venture Capital : CVC) ในเครือกรุงศรี ได้ลงทุนในสตาร์ทอัพ 18 ราย และในปีที่ผ่านมากรุงศรี ฟินโนเวต ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายบุคคลประเภทรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth Investor: UHNWI) ในการจัดตั้ง “ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ 1” กองทุนสตาร์ทอัพครั้งแรกในไทย