กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ กลุ่มทิสโก้ สนับสนุนโครงการ 40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน

Categories : Update News, PR News

Public : September 13, 2022
  กลุ่มทิสโก้ นำโดย คุณเมธา ปิงสุทธิวงศ์ กรรมการอำนวยการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณอรนุช สำราญฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประกันชีวิต เพื่อสนับสนุนโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 4,040 คนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับโครงการ “40 ปีแห่งการให้ #ให้ทุกที่คือห้องเรียน” กำหนดระยะเวลาจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไป ในชื่อบัญชี “มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เพื่อโครงการ 40 ปี แห่งการให้” บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทิสโก้ เลขที่ 0001-117-005-019-9 โดยสามารถบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ได้ทุกธนาคาร หรือสาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ