ธนาคารทิสโก้ใจป้ำ จัดเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน ดอกเบี้ยสูง 1.4% ต่อปี

Categories : Update News, Finance

Public : 09/13/2022

 ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เอาใจนักออมรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ประกาศดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 1.4% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร วงเงินฝาก 1 ล้านบาทถึง 3 ล้านบาทต่อราย และเงินฝากประจำพิเศษ 13 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 1.3% ต่อปี วงเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทุกราย ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา

 

อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการเปิดบัญชีเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น