“BAREIT”เข้าซื้อขายวันแรก

Categories : Update News, Stock Market

Public : 09/14/2022
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการ บจก. กรุงเทพ รีทแมเนจเมนท์ และพุฒิพงษ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. การบินกรุงเทพ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ ลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินเป็นกองแรกในประเทศไทย ด้วยมูลค่า 10,330 ล้านบาท ในวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BAREIT”