ช.การช่าง ลงนามสัญญาโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร กรมชลประทาน มูลค่า 3,280 ล้านบาท

Categories : Update News, PR News

Public : 09/14/2022

            บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำโดยนายวัชระ แสงหัตถวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานวิศวกรรม ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 4 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับกรมชลประทาน มูลค่ารวม 3,280 ล้านบาท (สามพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) โดยมีนาย ชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม ณ ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทานสามเสน  เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน  2565 ที่ผ่านมา