KEX กางแผนลุยกลยุทธ์เศรษฐกิจสีเขียว

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/14/2022

  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งพัสดุด่วน ด้วยการประกาศการเป็นต้นแบบขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ใน 3-5 ปี สู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว วางเป้าหมายการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% และลดการปล่อยคาร์บอนลง 10% ภายในปี 2569 เมื่อเทียบกับการปล่อยในปี 2564 พร้อมสานต่อความสำเร็จของนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เคอรี่ฯ ดำเนินงานอย่างเคร่งครัด เคอรี่ฯ มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนทุกกระบวนการจัดส่งพัสดุตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำให้เกิดมลภาวะกับสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แสวงหาโซลูชันในการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย โดยเน้นการบริหารเส้นทางขนส่ง การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนและยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (EVs) การบริโภคพลังงานในองค์กรและกระบวนการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ และการจัดการของเสีย

ในการนี้ เคอรี่ฯ ตั้งเป้าดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ 2608 ผ่านการปรับปรุงกลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (National Determined Contribution) จากการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (UN Climate Change Conference of the Parties) หรือ COP26 ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการจัดส่งพัสดุ ในหลายปีที่ผ่านมา เคอรี่ฯ ประสบความสำเร็จในการวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางจัดส่งพัสดุแบบบูรณาการ ลดการปล่อยคาร์บอนจากยานพาหนะ ส่งเสริมให้พนักงานแยกขยะ ตลอดจนดำเนินนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% ในการจัดประชุมทุกวง