SAM ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs 

Categories : Update News, PR News

Public : 09/14/2022

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายสุโชค พิมลกิตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs มาอย่างต่อเนื่องในปี 2565  จาก นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยการร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครัวเรือนและหนี้ SMEs ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8-11 กันยายน 2565 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิซั่น ฮอลล์ 5 เมืองทองธานี ทีมงานปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM สามารถช่วยเหลือและต่อลมหายใจลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ NPL หลายรายที่เข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติ สามารถฟื้นฟูและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม