Zipmex จัดการประชุม Town Hall เผยขั้นตอนปรับโครงสร้างหนี้

Categories : Update News, Digital Asset

Public : 09/14/2022

นายเอกลาภ ยิ้มวิไล ซีอีโอ บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Zipmex มีการจัดการจัดการประชุม Town Hall ออนไลน์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการ 5 ขั้นตอนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ของบริษัท พร้อมเผยแผนการปรับโครงสร้างหนี้ 6 ขั้นตอน ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ ซึ่งอาจขอขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ได้ จากเดิมตามคำสั่งศาลสิงคโปร์สิ้นสุดในวันที่ 2 ธ.ค.2565

แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 6 ขั้นตอน

1.บริษัทยื่นคำร้องขอพักชำระหนี้ ต่อศาลเพื่อให้ได้รับการพักชำระหนี้

2.บริษัทจัดทำและเสนอแผนการปรับโครงสร้างนี้

3.ศาลอนุมัติให้บริษัทเรียกประชุมเจ้าหนี้

4.แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ และอนุมัติคำร้องขอรับชำระหนี้ รวมทั้งจัดประชุมเจ้าหนี้ต่อไป

5.ยื่นขอให้ศาลมีคำสั่งอนุมัติแผนการจัดการ

6.ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

ซึ่งลูกค้าที่ได้มีการโอนเงินไปยังผลิตภัณฑ์ Zipup+ ของสิงคโปร์ถือเป็นเจ้าหนี้ของ ซิปเม็กซ์สิงคโปร์

สำหรับการดำเนินการ 5 ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการแล้ว 

1.กลับมาให้บริการ เทรด วอลเล็ต

นับตั้งแต่ระงับถอนเงินในวันที่ 20 ก.ค.2565 ซิปเม็กซ์ดำเนินการต่อเนื่อง เปิดใช้การเทรดเหรียญต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ และกลับเข้ามาใช้บริการเหรียญทุกเหรียญ พร้อมกับกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้งานประเทศอื่นๆเข้าถึงสินทรัพย์ได้ด้วย

2.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลกับทุกประเทศที่ซิปเม็กซ์เปิดให้บริการ

สำนักงาน ก.ล.ต.ในประเทศไทย ได้มีการตรวจสอบหนึ่งสัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์และได้ยืนยันยอดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากไว้ และบริษัทให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการให้ข้อมูลต่าง ๆ

Monetary Authority of Singapore (MAS) ในสิงคโปร์ บริษัทมีการปฎิบัติตามคำขอทั้งหมดแล้ว ซึ่งซิปเม็กซ์ยังคงอยู่ในระหว่างรอการได้รับใบอนุญาตการซื้อขายในสิงคโปร์ด้วยและประเทศอินโดนีเซีย จาก Bappebti ผ่านการตรวจสอบทางการเงินในปีที่ผ่านมา ผลออกมาไม่มีผลอะไร และมีความคิดเห็นเป็นไปในแง่ที่ดี

3.เปิดรับโอกาสในการลงทุนหรือระดมทุน

การระดมทุนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  ซิปเม็กซ์สิงคโปร์ ได้รับความสนใจจากนักลงทุน 4 ราย กำลังสรุปข้อสัญญากับนักลงทุน 3 ราย หนึ่งรายเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และเข้าสู่การทำดีลดิลีเจนเฟส 2 ต่อไป ซึ่งมีการตัดสินใจเลือกว่านักลงทุนรายใดที่จะมีการร่วมลงทุนเร็วๆนี้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ณขณะนี้

4.ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของลูกค้าบริษัทยืนยันว่าเราโปร่งใส ให้บริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ไลฟ์แชท และอีเมลล์ พูดคุยกับกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบคำถาม

5.แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย

ซิปเม็กซ์ กรุ๊ป แต่งตั้ง KordaMentha เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และในประเทศไทย แต่งตั้ง KUDUN&Partners และประเทศสิงคโปร์ แต่งตั้ง Morgan Lewis Stamford LLC. และในประเทศอินโดนีเซีย แต่งตั้ง Hiswara Bunjamin & Tandjung เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เร่งเพิ่มกระแสเงินสด-ลดรายจ่าย

เร่งเพิ่มกระแสเงินสดจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ รับการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติม เช่น เงินกู้หมุนเวียน และขายสินทรัพย์ของบริษัทเมื่อจำเป็น รวมทั้งมีมาตรการในการลดต้นทุน  เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ทำให้การทำงานมีความคล่องตัว  มีการประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆที่ไม่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนการขาย(COGS)