“แม็คยีนส์” มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Categories : Uncategorized, ESG News

Public : September 15, 2022
“แม็คยีนส์” มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มอบผ้ายีนส์แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และฝึกฝนพัฒนาอาชีพ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” นำโดย นายวิรัช เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นตัวแทน ในการส่งมอบผ้ายีนส์แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และฝึกฝนพัฒนาอาชีพ โดยมี นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ สำหรับโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ ที่ตอบสนองนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแม็คกรุ๊ปได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท 1 ใน 100 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน