สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมมือธนาคารกรุงไทยลงนามสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

Categories : Update News, Finance

Public : 09/16/2022
นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการในสังกัดให้ดีขึ้นทุกวัน โดยมี นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565