เปิดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 งานสำคัญของอุตสาหกรรมกระดาษระดับภูมิภาค จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

Categories : PR News

Public : 09/16/2022

 

นายจ่อ มิน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษแห่งภูมิภาคอาเซียน (คนแรกจากขวา) นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย (คนที่สองจากขวา) นางสาวธัญธิตา อินทร์แมน ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB (คนแรกจากซ้าย) พร้อมด้วยนายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (คนที่สองจากซ้าย) ร่วมกันเปิดงาน Tissue & Paper Bangkok 2022 งานแสดงสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายการจัดงานฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกระดาษโลก เมื่อเร็วๆ นี้